Kvalitet & Miljö

Grunden för vår kvalitetsplan är att anpassa oss enligt kundens krav på kvalitetssäkring och dokumentation. Vår kvalitetspolicy skapar förtroende för vår verksamhet.

Vårt övergripande mål är att uppfylla kundens krav på kvalitet, funktion, tid och ekonomi. Samtliga åtaganden – stora som små – utförs på ett professionellt och noggrant sätt. Vi lägger stor vikt vid att i förväg – tillsammans med kunden – gå igenom konceptet inför ett åtagande för att undvika missförstånd.

Som ett led i vår service till kunderna strävar vi efter att kontinuerligt utveckla arbetssätt och rutiner. För att uppnå minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö styrs vår verksamhet enligt gällande miljölagstiftning.

Vår maskinavdelning är certifierade enligt ISO 9001:2008.

Vi arbetar i MPS-systemet Monitor, vilket borgar för god ordning inom produktionen.

God vana att driva större projekt i mångmiljonklassen.