Service

Inom all processindustri betyder ett fungerande och kontinuerligt underhåll att verksamheten fungerar utan driftsproblem. MVUSAB står till tjänst med personal, utrustning och kompetens till kunder inom processindustrin. Vår personalstyrka är erfaren och kunnig. Vi förknippas med flexibilitet och effektivitet. Det är ett resultat av att vi snabbt får fram kvalificerad personal och utrustning för olika underhållsarbeten som skall utföras med brett kunnande. Genom ett stort kontaktnät åtar vi oss uppdrag i hela Sverige.