För att uppnå minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö styrs vår verksamhet enligt gällande miljölagstiftning.

Och detta innebär för dig som kund:

Våra certifikat är ett bevis på kvalitetssäkring av våra processer och att vi lever upp till krav enligt dessa standarder.

För dig som kund innebär det bl.a. att: